Toiletter

Der vil være opstillet mobile toiletter ved start/målområdet. I vores evaluering af Kredsløbet 2023 var der løbere som savnede bedre toiletfaciliteter. Det gør vi noget ved i år og lejer toiletvogne.Der er ikke mulighed for at bade på løbspladsen. 
Skiftetøj og tasker kan stilles ved nummerudleveringen ved start/målområdet på eget ansvar.